Cyklotrasy

Vyrazte s námi po okolí na kole!

Pečlivě jsme pro Vás vybrali několik zajímavých cyklotras v okolí hotelu Relax.
Po sportovním výkonu se v naší restauraci zastavte na něco dobrého k jídlu či pití.

V okolí se v roce 2019 natáčel pořad ČT Cyklotoulky: Bělá pod Bezdězem a okolí. Celý pořad naleznete na: Česká televize - Cyklotoulky

Valdštejsnko

12 km
Nízká
76 m
76 m

Na této krátké cestì navštívíte (dnes již pøevážnì zaniklý) zámecký komplex Valdštejnsko. Trasa je vzhledem ke své malé vzdálenosti vhodná i pro rodiny s dìtmi

Vzdálenost 12 km
Obtížnost Nízká
Stoupání 76 m
Klesání 76 m

Radechov + Bílý køíž

28,5 km
Støední
249 m
249 m

Pokud od hotelu vyrazíte po této necelých 30 km dlouhé trase, narazíte nejdøíve na nedalekou rozhlednu. S Bezdìzem na dohled se vydáte smìrem na vrch Radechov, odkud je to jen kousek k pøístøešku Bílý køíž. Okruh zakonèíte zpìt u nás v Hotelu Relax, kde se mùžete po výletu obèerstvit.

Vzdálenost 28,5 km
Obtížnost Støední
Stoupání 249 m
Klesání 249 m

Bøehynì

39,2 km
Vysoká
276 m
276 m

Tato trasa Vás od našeho hotelu zavede do obce Bøechynì, kde si mùžete prohlédnout krásnou barokní kaplièku Sv. Vavèince (z roku 1779) a Bøehyòský rybník. Když budete pokraèovat po cestì dále, dorazíte do obce Doksy, odkud budete mít krásný výhled na Máchovo jezero. Cestou zpìt se zastavte na gotickém hradì Bezdìz

Vzdálenost 39,2 km
Obtížnost Vysoká
Stoupání 276 m
Klesání 276 m

Další cyklotrasy pro Vás aktuálně připravujeme.